רותם דויטשר

רותם דויטשר

מפיקה,טכנאיתו שדרנית בתחנות הרדיו "כאן"וב 88FM