SoundSc1_4

עידו סגל

לימודי סאונד

מרצה לאייבלטון והפקת מוזיקה אלקטרונית

 
איזה מקצוע אתה מלמד אצלנו במכללה ?
 
אייבלטון, עיצוב סאונד מוזיקה אלקטרונית, הפקת מוזיקה אלקטרונית
 
ספר לנו קצת איך נראים חי היומיום שלך ?
 
בעיקר פרוייקטים של הפקה / מיקס, קצת מאסטרינג, עריכות נוספות מדי פעם (לדוגמה טיפול סאונד לסרטוני תדמית).
 
יש לך עצה לסטודנטים עתידיים ?
 
לעשות לעשות ולעשות, להיפתח לכמה שיותר סוגי פרוייקטים/עבודות, לחקור ולהבין אבל לא להתפזר מידי. מכל דבר אפשר ללמוד.